( สำเนา )  
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงานบรษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย นิรุติ เจริญชอบ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.เมืองพัทยา

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย นิรุติ เจริญชอบ)  
ผู้จัดการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย นิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการ