( สำเนา )  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย มานิตย์ อยู่ครอบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย เทียน สมโภชน์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย เทียน สมโภชน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล