ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันขึ้นเว็บไซต์
  ( สำเนา )  
ประกาศ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก" type="text"/>
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา" type="text"/>
 

               ตามที่ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก" type="text"/> ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตทีดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง" type="text"/> ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               โรงเรียนสุเหร่าลำแขก" type="text"/> ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย ทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี" type="text" />)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลำแขก ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก" type="text" />

" type="text" />

" type="text" />

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี)  
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลำแขก  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย ทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลำแขก