( สำเนา )  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย ทรรศนฤทธิ์ ดำสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ทิพย์วรรณ วรรณะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ทิพย์วรรณ วรรณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล