( สำเนา )  
ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้มีโครงการ ซื้อเพื่อใช้ในการเลี้ยงพันธุ์ไก่อายุ 7-14 สัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

              ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่  กรมปศุสัตว์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑    

 
 
 

(นาย ถาวร นกทวี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ถาวร นกทวี)  
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย ถาวร นกทวี เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส