( สำเนา )  
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณี ติดตั้งใหม่, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ และถอนคืน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย สุทิศ ฉิมงาม)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุทิศ ฉิมงาม)  
ผู้จัดการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย สุทิศ ฉิมงาม ผู้จัดการ