( สำเนา )  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ได้มีโครงการ จ้างงานปรับปรุงทางลำเอียงเพื่อการเกษตร (ทางเบี่ยงชั่วคราว) บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 บริเวณด้านทิศเหนือห้วยน้ำเค็ม ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 

(นาย สุภาพ พรมดวงศรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง สุดารัตน์ สังประกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาง สุดารัตน์ สังประกุล ผู้อำนวยการกองคลัง